VI UTVECKLAR smarta, tempererade zoner SOM SKYDDAR MOT halkOLYCKOR & ÖKAR tillgängligheten för alla - året om


 

Hundratusentals olyckor, ofta med långvarig sjukskrivning som följd, ibland med dödlig utgång, sker varje år runt om i världen på grund av is och snö.

 

Bara i Sverige skadas närmare 30.000 personer så allvarligt att de måste uppsöka akutvård om vintern.

 

Mångdubbelt fler skadas lindrigt och än fler, bland dem många seniorer, upplever ofta ett starkt obehag för att vandra i vinter-väder. 

 

Kalla klimat skapar isiga 

gångstråk, hala trappor, is-tappar från häng-rännor, snö-flak från tak och farliga trafik-situationer, mm.

 

Idag finns det en BPAB-lösning på dessa problem innehållande konduktiv fiberkomposit som kan förhindra både mänskligt lidande och i slutändan spara stora summor åt samhället i stort genom tempererade/varma ytor.