FIBERKOMPOSIT SPARAR VIKT, ÖKAR STYRKA & FÖRBÄTTRAR ELLER ISOLERAR LEDNINGSFÖRMÅGAN


Att bygga med hjälp av fiber är en uppfinning som naturen har kommit på. Träd och fågelbon är utmärkta exempel på naturens egna fiber-konstruktioner. Fiber-komposit (FRP) används i större och större utsträckning för en mängd  olika produkter inom exempelvis flyg-industrin, fordons-industrin, den maritima industrin, för sport-utrustning, vägar och broar, ortopediska proteser mm. 


BPAB's produkter är uppbyggda av olika fibrer inbäddade i en plastmatris. Fiberns uppgift är bland annat att ta hand om de laster kompositen utsätts för. Plastmatrisen fungerar i sin tur som bindemedel som både håller ihop materialet och överför kraftpåkänningarna till fibrerna.  


Vill du veta mer om komposit och fiber? Klicka här.