BPAB'S EXPERIMENTVERKSTAD


I samarbete med ett lokalt företag har vi tagit fram en produkt där man med hjälp av fiberteknik tillför värme i en laminerad textil. Genom en sensor i materialet kan man enkelt styra och bestämma temperaturen i textilen/tyget.

 

Metoden skiljer sig radikalt från det som tidigare funnits på marknaden, främst genom sin enkelhet i produktionssättet och slutproduktens flexibilitet.

 

Bilden ovan visar en prototyp som finns utställd i

Borås Textilhögskolas show-room: "Smart Textiles"

 

BPAB’s fiberteknik för textilier kan vara användbart inom ett flertal områden och applikationer såsom exempelvis:

  • Mattor - för komfortändamål, utomhus eller inomhus samt inom fordons-industrin
  • Möbler - Dynor och möbeltyger
  • Design - tillsammans med textilier som skiftar karaktär med den omgivande temperaturen