MEDIA & FAKTA ANGÅENDE HALKSKADOR PÅ GRUND AV IS OCH SNÖ


Download
Tidningen Utemiljö Mars 2018; läs om hur BPAB klimatsmart och effektivt håller isen och snö borta från markytor.
Tidningen Utemiljö BPAB.pdf
Adobe Acrobat Document 198.7 KB
Download
MSB Halkolyckor 2015
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap släppte ett faktablad i Januari 2015 om de vanligaste orsakerna till halkskador.
Halkolyckor_2015.pdf
Adobe Acrobat Document 191.9 KB
Download
En undersökning om äldres upplevelse av fallolyckor på snö och is
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande uppmärksammar äldre personers rädsla inför att ge sig ut på isiga/snöiga gångstråk.
Livrädd för att halka 150120.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Download
Kunskapsöversikt 2103
NTF Fallolyckor beroende på snö och is.p
Adobe Acrobat Document 392.0 KB
Download
Vintervädrets betydelse för att fotgängare skadas i singelolyckor. (VTI, Statens väg och trafikforskningsinstitut.)
Denna rapport visar att det skadas mer än 10 gånger så många fotgängare i singelolyckor på grund av halka i tätort jämfört med utanför tätort. Kvinnliga fotgängare skadas i större utsträckning än män, av dem som angett att halka på grund av snö eller is har bidragit till olyckan. Kvinnor skadas dessutom allvarligare.
Vintervadrets betydelse for att fotgänga
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
Download
Artikel i SPF's medlemstidning Veteranen
Fallolyckor skadar fler människor än biltrafiken - och de äldre drabbas värst i halkan.
veteranen.se Gör det dyrt att låta äldre
Adobe Acrobat Document 232.9 KB