VI VÄRNAR VÅR OMVÄRLD


BPAB´s målsättning är att inte medvetet fördärva eller ogynnsamt påverka miljön.
Vi ska uppfylla samhällets miljökrav och de miljökrav som beställaren efterfrågar.
Vi strävar också efter att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

 

Vår ambition är att omsätta vår miljöpolicy till tydliga kort- och långsiktiga miljömål, i projekteringsfasen, i genomförandefasen och i drift- och underhållsfasen.

  • De kortsiktiga miljömålen skall i största utsträckning vara tydliga och kvantifierbara och uppfylla de lagar och förordningar som finns i samhället.
  • De långsiktiga miljömålen är att i samtliga faser, projekterings-, genomförande- och drifts/underhållsfasen eftersträva minimal miljöpåverkan inom givna ekonomiska ramar.