NU KAN DU FÅ ÄNNU BÄTTRE FUNKTIONALITET & EKONOMI I DIN LUFTVÄRMEPUMPAlla luftvärmepumpar genererar stora mängder kondensvatten, ofta upp till 20 liter/dygn. När det är kallt ute fryser kondensvattnet till is om inte pumpens eget avfrostnings-system fungerar tillräckligt bra. Denna is kan orsaka skador på husgrund och naturligtvis göra så att pumpen inte fungerar ordentligt.

BPAP's droppskål med inbyggd värme ser till så att isen inte bildas i droppskålen överhuvudtaget. Smart, enkelt  och praktiskt! 


Vår konduktiva droppskål går snabbt att installera och passar de alla pumpar på marknaden i Sverige. I installations-kitet ingår droppskål, en konduktiv insats med kabel, transformator (230V/24V) och 40 cm isolerad rör.