VI ÖKAR TILLGÄNGLIGHETEN OCH HÖJER SÄKERHETEN I UTOMHUSMILJÖER


Alla kan slinta med foten och skada sig på grund av halt underlag! Men det är inte endast vintertid  skadorna sker.  

Fall/halkolyckor står för en väsentlig andel av alla sjukskrivningar och relaterade kostnader.

 

Inom offentlig miljö kan vi erbjuda produkter som exempelvis is- och snöfria beläggningar för gång och rullstolsramper, markplattor, halkskyddade trappsteg, trafik-koner med inbyggd säkerhet, mm.

 

Sverige har tillsammans med ett flertal andra länder ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska heller diskrimineras. Ur tillgänglighetssynpunkt innebär det krav på tillgänglighetsåtgärder i samhället så att alla har samma möjligheter att röra sig i hela det offentliga rummet.

 

Om man exempelvis är rullstolsbunden, synskadad eller ”bara” har svårt att gå måste entréer och trappor anpassas så att alla har samma access-möjligheter. BPAB´s produkter kan anpassas efter behov för att hålla mark-ytor, trappor och ramper jämna, halkfria året om.

 

BPAB's produkter är enkla att installera i efterhand eller vid nybyggnation. Tekniken går ut på att leda värme meddelst klenspänning genom ett komposit-material som smälter snö/is på ett mycket energi-snålt vis. En sensor/givare känner av utomhus-temperaturen och slår automatiskt på och av systemet vid behov. Energi-åtgången är minimal eftersom systemet är aktiverat endast när det behövs och dessutom sprids värmen helt jämnt vid markytan - inte nedåt i marken. Nu behöver ni aldrig skotta, sanda eller salta längre. Spara pengar - undvik halk-olyckor.

 


BPAB AVHJÄLPER HALKFARAN - ÅRET OM

 BPAB's Conficomp-teknik erbjuder marknadens mest heltäckande lösningar för säker tillgänglighet vid fastigheter och i offentliga miljöer.

 

Bilden till vänster visar en uppvärmd taktil ledyta inklusive start/stopp-plattor vid en kommunal byggnad i Borås. En liten mängd energi håller stråket is och snöfritt per automatik så att även synskadade kan orientera sig och undvika halkolyckor oavsett väderlek. 

 

Alla BPAB´s produkter kan fås i olika utföranden vad gälller färger, ytskikt, halkskydd och taktila mönster.Hållplatser och stationer för bussar, tåg och spårvagnar kan innebära stora risker för halka, inte bara vintertid! Men när snön och isen lägger sig kan det vara direkt förrädiskt att kliva ombord och av en buss.


I gatumiljöer kan BPAB’s mark-plattor på ett snyggt sätt smälta in i den omgivande miljön, och även förses med taktila mönster, mm.


Bilden visar en installation som gjordes för tolv år sedan vid en buss/spårvagns-hållplats utanför entrén till ett sjukhus. 


 Is-tappar från hängrännor och stora mängder snö på tak  kan vara mycket farligt för både människor och byggnader. BPAB's enkla och smarta teknik inom konduktiv komposit går ut på att kontinuerligt smälta den vintriga nederbörden så att fara inte uppstår. 

Systemet aktiveras mycket snabbt vid behov genom inbyggda sensorer som känner av utomhustemperaturen. 

Alla fastighetsägare kan sova lugnt på nätterna och spara mycket pengar. 


Download
Energioptimerat vinterunderhåll
Markplattor, ramper och trappsteg med inbyggd värme i ytan, för att undvika halkolyckor och öka tillgängligheten.
Conficomp - markmiljö.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Download
Conficomp-system för fastigheter & offentliga miljöer
Conficomp i offentliga utemiljöer.pdf
Adobe Acrobat Document 3.6 MB