VI ÖKAR TILLGÄNGLIGHETEN OCH HÖJER SÄKERHETEN I UTOMHUSMILJÖER


För markbeläggningar utomhus erbjuder vi is- och snöfria beläggningar för promenadstråk, ramper, markplattor, halkskyddade trappsteg - med eller utan energisnål värme för maximal säkerhet. Vår teknik heter Conficomp och har maximal klassning "A" enligt Miljödata. 

  

Fall/halkolyckor står för en väsentlig andel av alla sjukskrivningar och relaterade kostnader.

Uppvärmd trappa
Halkfri badtrappa, vinterbad med värme i trappa

 

Sverige har tillsammans med ett flertal andra länder ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska heller diskrimineras. Ur tillgänglighetssynpunkt innebär det krav på tillgänglighetsåtgärder i samhället så att alla har samma möjligheter att röra sig i hela det offentliga rummet.

 

Om man exempelvis är rullstolsbunden, synskadad eller ”bara” har svårt att gå måste entréer och trappor anpassas så att alla har samma access-möjligheter. BPAB´s produkter kan anpassas efter behov för att hålla mark-ytor, trappor och ramper jämna, halkfria året om.

 

Vår innovativa teknik går ut på att distribuera värme helt jämnt över beläggningens yta - endast vid behov - som effektivt håller frost, is och snö borta på ett energi-snålt vis.

Spara kostnader, spara miljön genom att undvika halkolyckor på ett smartare sätt.

 


BPAB AVHJÄLPER HALKFARAN - ÅRET OM

Sinusmönster för synskadade med värme
Uppvärmt stråk med sinusmönster

 BPAB's Conficomp-teknik erbjuder marknadens mest heltäckande lösningar för säker tillgänglighet vid fastigheter och i offentliga miljöer.

 

Bilden till vänster visar en uppvärmd taktil ledyta inklusive start/stopp-plattor vid en kommunal byggnad i Borås. En liten mängd energi håller stråket is och snöfritt per automatik så att även synskadade kan orientera sig och undvika halkolyckor oavsett väderlek. 

 

Alla BPAB´s produkter kan fås i olika utföranden vad gälller färger, ytskikt, halkskydd och taktila mönster.Hållplatser och stationer för bussar, tåg och spårvagnar kan innebära stora risker för halka, inte bara vintertid! Men när snön och isen lägger sig kan det vara direkt förrädiskt att kliva ombord och av en buss.


I gatumiljöer kan BPAB’s mark-plattor på ett snyggt sätt smälta in i den omgivande miljön, och även förses med taktila mönster, mm.


Energisnål markvärme, hållplats
Värme i markyta, hållplats, Göteborg

Bilden visar en installation som gjordes för tolv år sedan vid en buss/spårvagns-hållplats utanför entrén till ett sjukhus. Download
Energioptimerat vinterunderhåll
Markplattor, ramper och trappsteg med inbyggd värme i ytan, för att undvika halkolyckor och öka tillgängligheten.
Conficomp - markmiljö.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Download
Conficomp-system för fastigheter & offentliga miljöer
Conficomp i offentliga utemiljöer.pdf
Adobe Acrobat Document 3.6 MB