VI ÖKAR personlig TILLGÄNGLIGHET & SÄKERHET I utomhusMILJÖER


För alla former av utomhusmiljöer erbjuder vi is- och snöfria markbeläggningar som passar utmärkt för bl.a. promenadstråk, ramper, markplattor & halksäkra trappsteg - med eller utan energisnål markvärme för maximal säkerhet under vintertider.

 

Vår unika värmeteknik heter Conficomp och har maximal klassning "A" enligt Miljödata. 

 

Fall/halkolyckor står för en väsentlig andel av hela Sveriges sjukskrivningar och relaterade kostnader, det vill vi ändra på.

Uppvärmd trappa
Halkfri badtrappa, vinterbad med värme i trappa

 

Sverige har, tillsammans med ett flertal länder, ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Av konventionen framgår att miljö och omgivning ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

 

Ingen ska ha det svårt att säkert ta sig till sin destination.

 

Ur en tillgänglighetssynpunkt innebär det krav på tillgänglighetsåtgärder i samhället så att alla har samma möjligheter att röra sig i hela det offentliga rummet.

 

Om man exempelvis är rullstolsbunden, synskadad eller av andra skäl har svårt att gå måste entréer och trappor anpassas så att alla har samma access-möjligheter, då kan BPAB´s produkter enkelt installeras efter unika behov för att hålla diverse markytor, trappor och ramper jämna, säkra och halkfria, året om.

 

Vår innovativa teknik går ut på att distribuera värme helt jämnt över beläggningens yta - endast vid behov - som effektivt håller frost, is och snö borta på ett energi-snålt vis.

 

Spara på kostnader & spara på miljön genom att undvika halkolyckor på smartare sätt.

 


Vi förebygger HALKrisk - ÅRET OM!

Sinusmönster för synskadade med värme
Uppvärmt stråk med sinusmönster

BPAB's Conficomp-teknik erbjuder marknadens mest heltäckande lösningar för säker tillgänglighet vid fastigheter och i offentliga miljöer.

 

Bilden till vänster visar en uppvärmd taktil ledyta inklusive start/stopp-plattor vid en kommunal byggnad i Borås.

 

En minimal mängd energi håller stråket is och snöfritt per automatik så att även synskadade kan orientera sig och undvika halkolyckor oavsett väderlek. 

 

Alla BPAB´s produkter kan fås i diverse utföranden;

färger, ytskikt, halkskydd och taktila mönster.Hållplatser & Stationer för bussar, tåg och spårvagnar kan innebära stora risker för halka, inte bara vintertid!

 

Lägg dessutom på risken när snö och is dykt upp, då kan det vara direkt förrädiskt att kliva ombord eller av en buss.

 

I gatumiljöer kan BPAB’s mark-plattor på ett snyggt sätt smälta av, eller smälta in i, den omgivande miljön, och även förses med taktila mönster, mm.

 

Energisnål markvärme, hållplats
Värme i markyta, hållplats, Göteborg

Bilden visar en installation som gjordes för tolv år sedan vid en buss/spårvagns-hållplats utanför entrén till ett sjukhus. Download
Energioptimerat vinterunderhåll
Markplattor, ramper och trappsteg med inbyggd värme i ytan, för att undvika halkolyckor och öka tillgängligheten.
Conficomp - markmiljö.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB
Download
Conficomp-system för fastigheter & offentliga miljöer
Conficomp i offentliga utemiljöer.pdf
Adobe Acrobat Document 3.6 MB